Архиви на блога

Нови Правила за действие на Гражданския съвет от
 професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет на Република България

Публикувано в Съобщения

Годишно Общо събрание 2018 г.

Управителният съвет на Съюза на съдебните заседатели в България свиква годишно Общо събрание на 23.06.2018г. – събота, от 11:30 ч., на адрес: гр. София, ул. Солунска № 49, Книжарница – кафе „Защо не“, при следния  ДНЕВЕН РЕД:  1. Приемане на

Публикувано в Съобщения

Становище на ССЗБ по проекта на ЗИД на Закона за съдебната власт от 05.10.2017 г.

Публикувано в Съобщения

Становище на ССЗБ по проекта на Наредба №7 за съдебните заседатели

Публикувано в Съобщения

На 26.092017г. – Кръгла маса – 120г. от първата реформа на института на съдебните заседатели у нас

Висшият адвокатски съвет, Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и Правната програма на Институт „Отворено общество – София“ организират КРЪГЛА МАСА по повод 120 години от първата реформа на института на съдебните заседатели у нас На 22 февруари 1897

Публикувано в Съобщения

Обществено обсъждане на проекта на Наредба №7 за съдебните заседатели

На 23.08.2017г., ВСС публикува за обществено обсъждане проекта на Наредба №7 за съдебните заседатели   (www.vss.justice.bg/root/f/upload/17/Proekt_naredba.doc) [gview file=“https://www.sszb.info/wp-content/uploads/2017/09/Проект-на-ВСС-на-Наредба-№7-за-съдебните-заседатели.doc“]    

Публикувано в Съобщения

ССЗБ беше приет за член на Гражданския съвет към ВСС

На свое заседание на 30.06.2017г. Гражданския съвет към ВСС прие за свой член Съюза на съдедбните заседатели в България.

Публикувано в Съобщения

На 11.07.2017г. ще се проведе клетвата на съдебните заседатели на СГС.

Клетвата на съдебните заседатели на Софийски градски съд за мандат 2017-2020г. ще се проведе на 11.07.2017г. (вторник) от 12:00 часа в зала 15 на СГС. Повече информация може да намерите на тук.

Публикувано в Архив

Доклад за проведените изслушвания на кандидатите за СЗ към СпНС.

Доклад от г-жа Искра Ангелова – Председател на временната комисия на Столичния общински съвет за провеждане на процедура по допълнителнителен подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд за мандат 2017-2020г., относно проведените изслушвания на кандидатите по чл.68а ал.З от

Публикувано в Архив

Нов подбор на кандидати за СЗ към СпНС за мандат 2017-2020г.

 Столичният общински съвет, на основание чл.68, ал.1 и ал.3, т.1, от ЗСВ и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение №113 по Протокол №29 от 23.02.2017г. Обявяви процедура за подбор на кандидати за съдебни

Публикувано в Архив
Назад
error: Content is protected !!