Архиви на блога

Отговори на запитване на МП относно институцията „жури” в ЕС

Ирландия Текст: Журитата в Ирландия са регламентирани в Закона за журитата от 1976 г. (Juries Act 1976). Тази година Комисията за реформа на ирландското законодателство публикува Доклад за службата на журитата след нейния Консултационен документ. Литва Текст: В литовското законодателство

Публикувано в Документи
Назад
error: Content is protected !!