Архив за месец: март 2016

Отговори на запитване на МП относно институцията „жури” в ЕС

Ирландия Текст: Журитата в Ирландия са регламентирани в Закона за журитата от 1976 г. (Juries Act 1976). Тази година Комисията за реформа на ирландското законодателство публикува Доклад за службата на журитата след нейния Консултационен документ. Литва Текст: В литовското законодателство

Публикувано в Документи

Среща с министъра на правосъдието Екатерина Захариева

На 23.03.2016г., по молба на ръководството на Съюза на съдебните заседатели /ССЗБ/ в България, беше проведена среща с министъра на правосъдието. На срещата, от страна на ССЗБ присъстваха Емилия Николова – председател на УС, Георги Ангелов – зам. председател на

Публикувано в Архив С етикет: , , , ,

Среща с председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов

На 02.03.2016г., по молба на Съюза на съдебните заседатели /ССЗБ/, бе проведена среща с Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд /ВКС/, член на Висшия съдебен съвет и член на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за съдебната реформа

Публикувано в Архив
Назад
error: Content is protected !!