Нов подбор на кандидати за СЗ към СГС за мандат 2017-2020г.

Столичният общински съвет, на основание чл.68, ал.1 и ал.3, т.1, от ЗСВ и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Решение№843 по Протокол №26/22.12.2016г. и Решение №112 по Протокол №29 от 23.02.2017г.

Обявяви процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020г.

Не е посочен срок за подаване на необходимите документи.

Повече информация може да намерите на тук.

Публикувано в Архив
Назад
error: Content is protected !!