СЪСТАВ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ:

Председател:

Румен Бухлев – София – r.buhlev@sszb.info

 

Членове:

Димитър Даскалов – Търговище – d.daskalov@sszb.info

Юлия Сиракова – Смолян – y.sirakova@sszb.info

 

Назад
error: Content is protected !!